Hora local de Radio Cristo Rey: Hrs.


De 00:00 hrs. a 06:00 Hrs.
Transmitiendo actualmente...
-
07:00 hrs.
-
08:00 hrs.
-
09:00 hrs.
-
10:00 hrs.
-
11:00 hrs.
Raíces Guadalupanas
-
12:00 hrs.
-
13:00 hrs.
-
14:00 hrs.
-
15:00 hrs.
-
16:00 hrs.
-
17:00 hrs.
-
18:00 hrs.
-
19:00 hrs.
De joven a joven
-
20:30 hrs.
-
21:15 hrs.
-
De 22:00 hrs. a 24:00 hrs.
-
De 00:00 hrs. a 06:00 Hrs.
-
07:00 hrs.
-
08:00 hrs.
-
09:00 hrs.
-
10:00 hrs.
Intersesión por los sacerdotes
-
11:00 hrs.
Raíces Guadalupanas
-
12:00 hrs.
-
13:00 hrs.
-
14:00 hrs.
-
15:00 hrs.
-
16:00 hrs.
-
17:00 hrs.
Haciendo Lío
-
18:00 hrs.
-
19:00 hrs.
De joven a joven
-
20:30 hrs.
-
21:15 hrs.
-
De 22:00 hrs. a 24:00 hrs.
-
De 00:00 hrs. a 06:00 Hrs.
-
07:00 hrs.
-
08:00 hrs.
-
09:00 hrs.
-
10:00 hrs.
-
11:00 hrs.
Raíces Guadalupanas
-
12:00 hrs.
Ángelus / Una luz en mi sendero
-
13:00 hrs.
-
14:00 hrs.
-
15:00 hrs.
-
16:00 hrs.
-
17:00 hrs.
Con Gracia y Estilo
-
18:00 hrs.
-
19:00 hrs.
De joven a joven
-
20:30 hrs.
-
21:15 hrs.
-
De 22:00 hrs. a 24:00 hrs.
-
De 00:00 hrs. a 06:00 Hrs.
-
07:00 hrs.
-
08:00 hrs.
-
09:00 hrs.
-
10:00 hrs.
-
11:00 hrs.
Raíces Guadalupanas
-
12:00 hrs.
Ángelus / Vivir sin miedo
-
13:00 hrs.
-
14:00 hrs.
-
15:00 hrs.
-
16:00 hrs.
-
17:00 hrs.
Disípulo-Misionero
-
18:00 hrs.
-
19:00 hrs.
De joven a joven
-
20:30 hrs.
-
21:15 hrs.
-
De 22:00 hrs. a 24:00 hrs.
-
De 00:00 hrs. a 06:00 Hrs.
-
07:00 hrs.
-
08:00 hrs.
-
09:00 hrs.
-
10:00 hrs.
-
11:00 hrs.
Raíces Guadalupanas
-
12:00 hrs.
-
13:00 hrs.
-
14:00 hrs.
-
15:00 hrs.
-
16:00 hrs.
-
17:00 hrs.
Mujer en Sub-✓ida
-
18:00 hrs.
-
19:00 hrs.
De joven a joven
-
20:30 hrs.
-
21:15 hrs.
-
De 22:00 hrs. a 24:00 hrs.
-
De 00:00 hrs. a 06:00 Hrs.
-
07:00 hrs.
-
08:30 hrs.
Semis en acción
-
09:30 hrs.
-
10:30 hrs.
Sábado con Sentido
-
11:30 hrs.
-
12:00 hrs.
Entrevistas
-
13:00 hrs.
-
14:00 hrs.
-
15:00 hrs.
-
16:00 hrs.
-
17:00 hrs.
-
18:00 hrs.
-
19:00 hrs.
-
20:00 hrs.
-
21:00 hrs.
-
De 22:00 hrs. a 24:00 hrs.
-
De 00:00 hrs. a 06:00 Hrs.
-
07:00 hrs.
-
08:00 hrs.
-
09:00 hrs.
-
10:00 hrs.
-
11:00 hrs.
-
12:00 hrs.
-
13:00 hrs.
-
14:00 hrs.
-
15:00 hrs.
-
16:00 hrs.
-
17:00 hrs.
-
18:00 hrs.
-
19:00 hrs.
Celebración Eucarística
-
20:00 hrs.
-
21:00 hrs.
-
De 22:00 hrs. a 24:00 hrs.
-